alpencamping_mountain

RADOŚĆ

alpencamping_fishing

RELAKS

Feel free to look around

alpencamping_grill

ZAWSZE ŚWIEŻE

alpencamping_coffee

WSPÓLNE CHWILE

NIEZALEŻNOŚĆ

ALPEN CAMPING BAVARIA IT001 ARAGAZ CAMPING CU DOUĂ FUNCȚII

IMPORTANT: 
1. Înainte de a utiliza aragazul și de a-l conecta la butelia cu gaz, citiți manualul de utilizare, instalare și întreținere.
2. Păstrați instrucțiunile de utilizare.
3. Aragazul poate fi utilizat numai cu un cartuș de tip Alpen Camping 227g.
4. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5. Aragazul poate fi utilizat numai în aer liber.

Model: BAVARIA IK001 
Presiunea de conectare: presiunea vaporilor de butan
Putere: 2,3 KW (HS)
|Consum de gaz: 166 g/h

1.  Carcasă
2. Loc pentru grătar
3. Închidere pentru cartuș
4. Protecție împotriva rafalelor de vânt
5. Grătar
6. Arzător
7. BLOCARE/DEBLOCARE
8. Regulator de flacără cu aprinzător PIEZO

ATENȚIE!
După despachetarea aragazului, puneți grătarul în poziția corectă.
Aragazul nu trebuie utilizat dacă garniturile sunt deteriorate sau uzate.

INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA
Aragazul este echipat cu un dispozitiv de siguranță suplimentar care oprește alimentarea cu gaz dacă presiunea din cartuș crește prea repede, de exemplu, în caz de supraîncălzire. Cartușul va putea fi pornit, dacă regulatorul de flacără nu este setat în poziția „OFF” sau dacă grătarul este în poziția destinată pentru transport.

PORNIRE
1. După ce ați scos suportul de oală (grătar) din valiză, așezați-l în poziția corectă pe aragaz. Acordați atenție autocolantului de avertizare.
2. Deschideți capacul cartușului (3) și așezați cartușul cu capul orientat înainte, astfel încât locașul să fie orientat în sus și aliniat cu ghidajul robinetului.
3. Apăsați robinetul care asigură închiderea cartușului (7) în jos.
4. Apoi rotiți reglatorul de flacără (8) complet în sens invers acelor de ceasornic în poziția IGNITION, până la auzirea unui clic în aprinzător.
5. Dacă flacăra nu se aprinde, repetați această operație.
6. Apoi reglați puterea flăcării. Dacă auziți un șuierat, cartușul nu a fost blocat corect. Dacă este necesar, corectați poziția cartușului.

OPRIREA ARAGAZULUI
1. Rotiți reglatorul de flacără în poziția OFF și setați robinetul cartușului în poziția UNLOCK.
2. În caz de urgență, robinetul cartușului (7) poate fi  setat imediat în poziția UNLOCK.
3. Pentru propria siguranță, deconectați cartușul de gaz după fiecare utilizare a aragazului.
4. Asigurați cartușul cu capacul roșu și păstrați-l într-un loc bine aerisit și răcoros.
5. Aragazul trebuie curățat de resturi de alimente după fiecare utilizare.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
· Utilizați numai cartușe de gaz de tip Alpen Camping, destinate pentru aragazele portabile IK001 și IK002
· Utilizarea unui alt tip de cartuș poate duce la scurgeri și deteriorări.
· Nu așezați două aragaze unul lângă altul!
· Nu utilizați oale sau tigăi care să acopere întreaga suprafață a cartușului.
· Nu utilizați aragazul fără grătar!
· Aragazul  trebuie așezat pe o suprafață plană.
· După fiecare utilizare, curățați aragazul de resturi de alimente, în special de grăsime.
· Nu gătiți lângă materiale inflamabile.
· Cartușele cu gaz trebuie înlocuite într-un loc sigur, adică în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.
· Este interzis să căutați scurgeri cu ajutorul flăcării. Folosiți pentru aceasta apă cu săpun.
· Nu faceți modificări sau nu reparații la aragaz pe cont propriu.
· În caz de defecțiune, vă rugăm să contactați vânzătorul.
· Furtunul de gaz trebuie să fie certificat și să aibă o lungime minimă de 1 m. Butelie recomandată: 2 kg
· Este necesar un reductor de la 2 până la 4 bari

CAUZE POSIBILE PENTRU FUNCȚIONAREA INCORECTĂ A ARAGAZULUI

LIPSĂ DE GAZ
• Verificați dacă rezervorul de gaz sau butelia de propan-butan au fost instalate corect.
• Recipient de gaz gol sau butelie de propan-butan goală (verificați agitând recipientul sau butelia).
• Temperatură mai mică de 4oC. Mutați-vă într-un loc cu o temperatură mai ridicată.

LIPSA FLĂCĂRII
• Curățați capul arzătorului cu o perie.