Usługi transportowe - transport gazu

Oferujemy transport gazu w postaci ciekłej nowoczesnymi cysternami o pojemności 48 m3 wyposażonymi w układ umożliwiający:

– napełnianie cysterny pompą własną z wykorzystaniem układu pomiarowego,

– rozładunek bezpośredni,

– rozładunek pompą własną z wykorzystaniem zestawu pomiarowego i przewodu rozładowczego,

– załadunek i rozładunek pompą bez licznika.

Nasze cysterny wykonana są zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, a w szczególności Kodeksu Drogowego oraz Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR), oraz posiadają dopuszczenie Transportowego Dozoru Technicznego.
Ciągniki siodłowe firmy MAN stanowią dodatkowy atut gwarantujący niezawodność i pewność dostaw.