alpencamping_mountain

RADOŚĆ

alpencamping_fishing

RELAKS

Feel free to look around

alpencamping_grill

ZAWSZE ŚWIEŻE

alpencamping_coffee

WSPÓLNE CHWILE

NIEZALEŻNOŚĆ

ALPEN CAMPING BAVARIA IT001 DWU FUNKCYJNA KUCHENKA GAZOWA

WAŻNE:
1. Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki oraz przed jej podłączeniem do butli z gazem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, montażu
i konserwacji.
2. Należy zachować instrukcję obsługi.
3. Kuchenkę można użytkować wyłącznie z kartuszem typu Alpen Camping 227g.
4. Przechowywać z dala od dzieci.
5. Z kuchenki można korzystać wyłącznie na zewnątrz.

Model: BAVARIA IK001 
Ciśnienie przyłączeniowe: ciśnienie pary butanu
Moc: 2,3 KW (HS)
Zużycie gazu: 166 g/h

1. Obudowa
2. Miejsce na ruszt
3. Zamknięcie kartusza
4. Osłona przed podmuchami wiatru
5. Ruszt
6. Palnik
7. LOCK/UNLOCK
8. Regulator płomienia z zapalarką PIEZO

UWAGA!
Po rozpakowaniu kuchenki należy ułożyć ruszt we właściwej pozycji.
Nie wolno korzystać z kuchenki, jeśli uszczelki są uszkodzone lub zużyte.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Kuchenka została wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie, które zamyka dopływ gazu, jeśli ciśnienie w kartuszu zbyt szybko wzrasta, np. w przypadku przegrzania. Kartusz nie da się włączyć, jeśli regulator płomienia nie jest  ustawiony w pozycji „OFF” lub jeśli ruszt znajduje się w pozycji przeznaczonej do transportu.

URUCHAMIANIE

 1. Po wyjęciu podstawy pod garnek (rusztu) z walizki należy umieścić ją we właściwej pozycji na kuchence. Należy zwrócić uwagę na naklejkę z ostrzeżeniem.
 2. Otwórz pokrywę kartusza (3) i połóż kartusz główką do przodu, tak, aby zagłębienie było skierowane do góry i nastawione w prowadnicy zaworu.
 3. Naciśnij zawór zabezpieczający zamknięcie kartusza (7) do dołu.
 4. Następnie przekręć regulator płomienia (8) całkowicie w lewą stronę na pozycję IGNITION, aż do usłyszenia kliknięcia w zapalarce.
 5. Jeśli nie nastąpi zapalenie płomienia, należy tę czynność powtórzyć.
 6. Następnie należy wyregulować moc płomienia. Jeśli będzie słyszalny syk, oznacza to, że kartusz nie został dobrze zablokowany. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy skorygować ustawienie kartusza.

WYŁĄCZANIE KUCHENKI

 1. Przekręć regulator płomienia do pozycji OFF i przestaw zawór kartusza w pozycję UNLOCK.
 2. W razie zagrożenia zawór kartusza (7) może zostać od razu przestawiony do pozycji UNLOCK.
 3. Dla własnego bezpieczeństwa należy po każdym użyciu kuchenki odłączyć kartusz gazowy.
 4. Zabezpiecz kartusz czerwoną przykrywką i przechowuj w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.
 5. Kuchenkę należy po każdym użyciu oczyszczać z resztek potraw.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

 • Należy używać wyłącznie kartuszy gazowych typu Alpen Camping, przeznaczonych do przenośnych kuchenek gazowych IK001 oraz IK002
 • Użycie innego kartusza może prowadzić do rozszczelnienia i uszkodzenia.
 • Nie wolno stawiać dwóch kuchenek obok siebie!
 • Nie używać garnków ani patelni, które przykryją całą powierzchnię kartusza.
 • Nie wolno używać kuchenki bez rusztu!
 • Kuchenkę należy stawiać na płaskiej powierzchni.
 • Po każdym użyciu należy oczyścić kuchenkę z resztek jedzenia, przede wszystkim z tłuszczu.
 • Nie wolno gotować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Kartusze z gazem muszą być zmieniane w bezpiecznym miejscu, tzn. na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonym miejscu.
 • Nie wolno szukać nieszczelności przy pomocy płomienia. Należy użyć do tego celu wody z mydłem.
 • Nie wolno przeprowadzać zmian w kuchence ani napraw na własną rękę.
 • W przypadku awarii należy zwrócić się do sprzedawcy.
 • Przewód gazowy powinien być certyfikowany i mieć długość minimum 1 m. Zalecana butla: 2 kg
 • Wymagany jest reduktor od 2 do 4 Bar

MOŻLIWE PRZYCZYNY NIEWŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA KUCHENKI
BRAK GAZU

 • Sprawdź, czy pojemnik z gazem lub butla propan-butan została zainstalowana prawidłowo.
 • Pusty pojemnik z gazem lub butla propan-butan (sprawdzić, potrząsając pojemnikiem lub butlą).
 • Temperatura niższa niż 4oC. Przenieść do miejsca z wyższą temperaturą.

BRAK ZAPŁONU

 • Oczyścić głowicę palnika szczotką