alpencamping_mountain

RADOŚĆ

alpencamping_fishing

RELAKS

Feel free to look around

alpencamping_grill

ZAWSZE ŚWIEŻE

alpencamping_coffee

WSPÓLNE CHWILE

NIEZALEŻNOŚĆ

ALPEN CAMPING BAVARIA IT001 DVIFUNKCINĖ TURISTINĖ VIRYKLĖ

SVARBU: 
1. Prieš pradedami naudotis virykle ir prijungdami ją prie dujų baliono, susipažinkite su naudojimo, montavimo ir priežiūros instrukcija.
2. Naudojimo instrukcijas reikia išsaugoti.
3. Virykle galima naudoti tik su Alpen Camping 227 g dujų kasete.
4. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Virykle naudotis galima tik lauke.  

Modelis: IK001                   
Prijungimo slėgis: butano garų slėgis
Galia:  2,3 KW (HS)           
Dujų sąnaudos: 166 g/h


1. Korpusas
2. Vieta grotelėms
ł. Dujų kasetės uždarymas
4. Apsauga nuo vėjo
5. Grotelės
6. Degiklis
7. LOCK/UNLOCK
8. Liepsnos reguliatorius su PIEZO uždegikliu

DĖMESIO!
Po viryklės išpakavimo groteles reikia išdėstyti tinkamoje padėtyje.
Jei tarpikliai pažeisti arba susidėvėję negalima naudoti viryklės.

SAUGOS REKOMENDACIJOS
Viryklėje įrengta papildoma apsauga, kuri išjungia dujų tiekimą, jei slėgis dujų kasetėje per greitai didėja, pvz. perkaitimo atveju. Dujų kasetės negalima įjungti, jei liepsnos reguliatorius nėra nustatytas į „OFF“ padėtį arba grotelės yra transportavimo padėtyje.

PALEIDIMAS
1. Išėmus iš krepšio pagrindą puodui (groteles), jas reikia padėti tinkamoje padėtyje ant viryklės.
2. Atidarykite dujų kasetės dangtį (3) ir dujų kasetę įdėkite galvutę į priekį taip, kad įduba būtų nukreipta į viršų ir nustatyta vožtuvo kreiptuve.
3. Paspauskite dujų kasetės uždarymo apsaugos vožtuvą (7) į apačią.
4. Tada liepsnos reguliatorių (8) pasukite pilnai į kairę pusę iki IGNITION padėties, kol nepasigirs spragtelėjimas uždegiklyje.
5. Jei liepsna neužsidegs reikia pakartoti šį veiksmą.
6. Tada reikia sureguliuoti liepsnos galią. Jei girdėsite šnypštimą, tai reiškia, kad dujų kasetė nėra tinkamai užrakinta. Jei būtina, reikia sukoreguoti dujų kasetės padėtį.

VIRYKLĖS IŠJUNGIMAS
1. Liepsnos reguliatorių pasukite iki OFF padėties ir dujų kasetės vožtuvą nustatykite UNLOCK padėtyje.
2. Pavojaus atveju dujų kasetės vožtuvą (7) galima iškart palikti UNLOCK padėtyje.
3. Savo saugumui po kiekvieno viryklės naudojimo reikia atjungti dujų kasetę.
4. Dujų kasetę apsaugokite raudonu dangteliu ir laikykite ją gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje.
5. Po kiekvieno naudojimo viryklę reikia išvalyti nuo maisto likučių.

SAUGUMO REKOMENDACIJOS
· Naudokite tik Alpen Camping tipo dujų kasetes, skirtas nešiojamoms viryklėms IK001 ir IK002
· Kitos dujų kasetės naudojimas gali sukelti nuotėkį ir sugadinimą.
· Negalima statyti dviejų viryklių šalia savęs!
· Negalima naudoti puodų ir keptuvių, kurie uždengia visą dujų kasetės paviršių.
· Negalima naudoti viryklės be grotelių!
· Viryklė turi būti statoma ant lygaus paviršiaus.
· Po kiekvieno naudojimo viryklę reikia išvalyti nuo maisto likučių, ypač nuo riebalų.
· Negalima gaminti maisto šalia degių medžiagų.
· Dujų kasetes reikia keisti saugioje vietoje, t.y. lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
· Nuotėkių negalima ieškoti liepsnos pagalba. Tam tikslui reikia naudoti vandenį su muilu.
· Negalima savarankiškai atlikti pakeitimų viryklėje ir remontuoti jos.
· Avarijos atveju reikia kreiptis į pardavėją.
· Dujų vamzdis turi būti sertifikuotas ir ne trumpesnis nei 1 m. Rekomenduojamas dujų balionas: 2 kg
· Reikalingas nuo 2 iki 4 barų reduktorius

GALIMOS NETINKAMO VIRYKLĖS VEIKIMO PRIEŽASTYS
NĖRA DUJŲ
• Patikrinkite, ar dujų indas arba propano-butano balionas sumontuotas tinkamai.
• Tuščias dujų indas arba propano-butano balionas (patikrinkite purtydami indą arba balioną).
• Žemesnė nei 4oC temperatūra. Perneškite į vietą, kur aukštesnė temperatūra.

NĖRA UŽDEGIMO
• Išvalykite degiklio galvutę šepetėlio pagalba